Playhouse, Fredericton (Tour show with Nikki Payne)