Theatre Restigouche, Campbellton Dalhousie (Toue show with Nikki Payne)